Den bedste pris på eleftersyn fås her

– El-installationsrapporten indeholder resultatet af et eleftersyn, som er en gennemgang af boligens elinstallationer.

Vores tilknyttede autoriserede elinstallatører udfører en professionel gennemgang af boligens installationer.

Ved gennemgangen vurderes fejl og mangler ved installationerne i boligen og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Efter gennemgangen udarbejder elinstallatøren en elinstallationsrapport.

Eleftersynets karaktersystem er det samme som der kendes fra tilstandsrapporten.

  • IB – Ingen bemærkninger.
  • K0 – Kosmetiske skader.
  • K1 – Ulovligt forhold, mindre alvorlige skader.
  • K2 – Ulovligt forhold, alvorlige skader som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand, manglende funktionsdygtighed.
  • K3 – Ulovligt forhold, som på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende funktionsdygtighed.
  • UN – Bør undersøges nærmere.

Tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Vores aut. elinstallatører er en del af TEKNIQ Garanti.

Læs mere om hvad en el-installationsrapport indeholder her: Brochure – Huseftersyn