Vi giver rabat ved bestilling af en samlet pakkeløsning

Tilstandsrapport – Energimærke – Eleftersyn

Fri genbesigtigelse inkluderet.

Ved at få udarbejdet alle rapporter, sparer du tid og penge. Med denne samlede pakkeløsning er du godt på vej mod dit næste hussalg. Det er lovpligtigt at der foreligger et gyldigt energimærke i forbindelse med salg. Mens tilstandsrapporten og eleftersynet betyder at du som sælger fritages for dit sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler. Herefter har du mulighed for at forsyne køberen, med et tilbud om ejerskifteforsikring.

Du kan læse mere om hvad et huseftersyn indebærer her: Brochure – Huseftersyn


Den nye tilstandsrapport:

En af de største ændringer bliver, at det nuværende karaktersystem med K1, K2 og K3 bliver erstattet af farvebetegnelser, fordi mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier. Fremover bliver bygningens tilstand klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres. Med det nye system får forbrugerne en mere præcis varedeklaration, som er lettere at forstå, navigere og lægge budget efter. Samtidig bliver beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporterne revideret og forenklet, så det bliver lettere at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse. Forbrugernes retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikringer bliver ikke ændret med den nye ordning, da fejl og skader vil blive vurderet ud fra samme retningslinjer som hidtil.

Se et eksempel på den nye tilstandsrapport her: Tilstandsrapport – Eksempel

Vurderingssystem Tilstandsrapport