Energimærkning uden bygningsgennemgang – Pris 995 kr. alt inkl.


Dette skema udfyldes og underskrives af ejeren og sendes til energikonsulenten.

  Ejers oplysninger:

  Bygningen:

   

  Anvendelse:

  (Der kan kun udarbejdes energimærkning uden bygningsgennemgang, hvis bygningen er parcel, rækkehus- eller stuehus)

  Opvarmet areal i m²:


   

  Varmeforsyning (CV=Centralvarme):

   
  Vilkår:
  Erklæring om bygningens energimæssige ydeevne og om energimærkning inden færdigmelding

  Jeg accepterer
  "Det erklæres hermed, at der ikke siden færdigmeldingen af byggeriet, er gennemført bygningsændringer, der væsentligt har forringet bygningens energimæssige ydeevne. For bygninger opført i 2006 eller senere, hvor ansøgning om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller derefter, erklæres endvidere, at bygningen blev energimærket inden færdigmeldingen til kommunen."
   
  Erklæringen afgives af ovenstående person, som med sin underskrift:
  1. Jeg bekræfter at være ejer af bygningen
  2. Jeg bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen
  3. Jeg bekræfter korrektheden af bygningsoplysningerne


  Automatmærke

  Prisen er væsentlig lavere, da der ikke laves en bygningsgennemgang. Energikonsulenten kommer derfor ikke ud og tjekker energiforholdene i huset, men energimærkningen baseres i stedet på informationer fra BBR, og den erklæring du afgiver.

  Ejers oplysninger om ejendommen:
  Ejers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Ejer skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med energikonsulentfirmaet i forbindelse med brug af erklæringen.

  Hver gang et hus skal sælges eller udlejes, skal man som ejer kunne fremlægge en energimærkning af bygningen for køberen eller lejeren. Hvis salget sker via en ejendomsmægler, skal bygningens energimærke vises i salgsannoncerne, og derfor skal energimærkningen foreligge senest på tidspunktet for annonceringen. For nyere enfamilieshuse kan det imidlertid under visse omstændigheder være tilstrækkeligt at få lavet en forenklet energimærkning uden bygningsgennemgang (Automatmærke), som er billigere end den almindelige energimærkning.

  Gælder det for mit hus?

  Det skal leve op til følgende:

  • Bygningen er maksimum 25 år gammel
  • Ejer skal garanterer at der ikke er sket væsentlige bygningsændringer, der kan have betydning for den energimæssige ydeevne, ellers skal ejendommen energimærkes efter almindeligt energimærke
  • For huse opført i 2006 eller senere, og hvor ansøgningen om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal du endvidere kunne svare ja til, at huset blev energimærket inden færdig­meldingen til kommunen

  Nybyggede huse kan dog ikke få et automatmærke. Her gælder kravet om bygningsbesigtigelse, hvorfor der kræves et almindeligt energimærke.

  Har du lavet ændringer i form af installation af varmepumpe, brændeovn, solceller eller efterisolering kan det måske, bedre svare sig at få lavet et almindeligt energimærke. Da ændringerne kan give en bedre energimærkning, og dermed give et lavere energiforbrug til fremvisning for en eventuel køber.

  Kontakt os på 21 18 90 10 – for en uforpligtende snak.